سالی پر از موفقیت شغلی بسازید

امتیاز بدهید سالی پر از موفقیت شغلی بسازید چگونه سال ۲۰۱۷ را تبدیل به سالی پر از موفقیت

امتیاز بدهید

سالی پر از موفقیت شغلی بسازید

چگونه سال ۲۰۱۷ را تبدیل به سالی پر از موفقیت شعلی کنید

پس از پشت سر گذاشتن کریسمس و جشن سال نو و خداحافظی با سال ۲۰۱۶،  چگونه میتوانید سال ۲۰۱۷ را تبدیل به سالی موفقیت شغلی مداوم کنید؟ با ایجاد یک برنامه استراتژيک شغلی. یکبار از فردی شنیدم :« موفقیت تقاطع بین آماده سازی و فرصت است.» کسب موفقیت نیازمند چیزی بیش از شانس و کار شاق و سخت است. موفقیت نیازمند برنامه است.

ولی چگونه؟

در آینه نگاه کنید. با دیدن خودتان به عنوان یک محصول رقیب آغاز کنید. فهرستی از نقاط قوت، نقاط ضعف، تمایزها  تهیه کنید و سپس خودتان را با روبرو شدن با نقاط ضعف و بهتر کردن و رفع آن ها به چالش بکشید. چه کتاب هایی میتوانید بخوانید و یا چه سمینارهایی میتوانید شرکت کنید تا مهارت های حرفه ای خودتان را ارتقا دهید؟

آرمان ها و آرزوهای شغلی خودتان را تعریف کنید. اگر نمیدانید که میخواهید به کجا بروید، چطور میتوانید به آنجا برسید؟ زمان بگذارید و آرزوها و آرمان های خودتان را با صراحت تعیین کنید. در سه سال، پنج سال و ده سال آینده میخواهید در کارتان به کجا رسیده باشید؟

با رقابت آشنا شوید. رقابت یک حقیقت زندگی است. مهارت های شما چگونه با مهارت دیگران رقابت میکند؟ اطلاعت از رقابت به شما کمک میکند تا مزایا و معایب خودتان را ارزیابی کنید و به شما کمک میکند تا بدانید که به چه فعالیت هایی نیاز دارید تا با بهبود کسب و کار و مهارت های خودتان وارد یک فضای رقابتی بهتر شوید. با شناخت خودتان و اینکه با چه کسی رقابت میکنید سعی کنید تا بهترین خودتان باشید.

اهداف خودتان را تعیین و برنامه خودتان را ایجاد کنید. اهداف نشان میدهند که شما میخواهید برای بهبود خودتان و ادامه مسیر پیشروی به چه چیزهایی برسید. اهداف، مانند نقشه ای که برای رسیدن به مقصد از آن استفاده میکنید، به شما نشان میدهد که شما در مسیر درستی قرار دارید و کمک میکند تا به سرعت و به روشی کارآمد به خواسته های خود برسید. اهداف سنگ معیاری در آرزوهای شغلی شما هستند.

منتظر شروع نمانید. هیچ زمانی مانند اکنون نیست. نگذارید ترس از ناشناخته ها شما را بازدارد. برنامه های استراتژيک شغلی تنها در صورتی موفق هستند که شما از آنها استفاده کنید.

موفقیت هایتان را جشن بگیرید. منتظر نمانید تا دیگران نوری بر دستاوردهای شما بتابانند. خودتان را تشویق کنید و به خودتان جایزه دهید (رفتن به سینما، یک شام ویژه، یک لباس جدید). اینکار به شما کمک میکند تا در مسیر رسیدن به رویاهای شغلیتان برای خودتان انگیزه ایجاد کنید.

به قول قدیمی ها: «اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید، همان چیزی را بدست می آورید، که همیشه بدست می آوردید.» سال ۲۰۱۷ را سال تغییراتی که میخواستید انجام دهید بدانید و با یک آرزو آغاز کنید. برای فعالیت هایتان یک برنامه تدوین کنید تا به شما کمک کند تا به آرزوهای شغلیتان برسید. شما میتوانید!

Pin It

ثبت دیدگاه